19. 9. 2019  6:28 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SMUHLYI, V. -- OLŠIAK, R. Rýchlobežná mikro turbína na malé spády. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Rýchlobežná mikro turbína na malé spády
Anglický názov: High speed micro turbine for small pressure
Český názov:
Autor: Ing. Vasyl Smuhlyi
doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: rýchlostný trojuholník, impeller, obežné koleso, modeling, lopatka, Rýchlobežná turbína, modelovanie, speed triangle, aerodynamický profil, High speed turbine, aerodynamic profile
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Vasyl Smuhlyi
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)