19. 9. 2019  23:13 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠKOPEC, E. -- VANKO, B. Nekonvenčné technológie liatia do trvalých foriem. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Nekonvenčné technológie liatia do trvalých foriem
Anglický názov: Unconventional permanent mold casting technologies
Český názov:
Autor: Bc. Erik Škopec
Ing. Branislav Vanko, PhD.
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Rotacast, liate do vysokého vákua, Semi-solid metal casting, liatie v čiastočne tuhom stave, Squeeze Casting, chyby odliatkov, liatie s kryštalizáciou pod tlakom, castings defects, Vacuum Die Casting
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Erik Škopec
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)