21. 9. 2019  23:38 Matúš
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ADAMOVÁ, A. -- URBAN, F. Preverenie uplatnenia lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky zdroja tepla. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Preverenie uplatnenia lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky zdroja tepla
Anglický název: Examining the application of linear characteristics of energy machinery and equipment to optimize heat source operation
Český název:
Autor: Ing. Anna Adamová
prof. Ing. František Urban, CSc.
Pracoviště: Ústav energetických strojov a zariadení
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: optimization, náklady na palivo, fuel costs, optimization criteria, energy source, zdroj tepla, KVET, optimalizácia, optimalizačné kritérium, CHP
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Anna Adamová
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)