21. 9. 2019  1:19 Matúš
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ADAMOVÁ, A. -- URBAN, F. Preverenie uplatnenia lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky zdroja tepla. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Preverenie uplatnenia lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky zdroja tepla
Anglický názov: Examining the application of linear characteristics of energy machinery and equipment to optimize heat source operation
Český názov:
Autor: Ing. Anna Adamová
prof. Ing. František Urban, CSc.
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: optimization, náklady na palivo, fuel costs, optimization criteria, energy source, zdroj tepla, KVET, optimalizácia, optimalizačné kritérium, CHP
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Anna Adamová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)