22. 10. 2020  21:01 Sergej
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ADAMOVÁ, A. -- URBAN, F. Preverenie uplatnenia lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky zdroja tepla. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Preverenie uplatnenia lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky zdroja tepla
Anglický názov:
Examining the application of linear characteristics of energy machinery and equipment to optimize heat source operation
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: optimization, náklady na palivo, fuel costs, optimization criteria, energy source, zdroj tepla, KVET, optimalizácia, optimalizačné kritérium, CHP
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)