16. 10. 2019  9:30 Vladimíra
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

THOMKA, D. -- CHRÍBIK, A. Návrh metodiky overenia systémov spaľovacieho motora na výstupnej kontrole. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh metodiky overenia systémov spaľovacieho motora na výstupnej kontrole
Anglický název: Verification methods design for combustion engine systems at final inspection
Český název:
Autor: Ing. Daniel Thomka
Ing. Andrej Chríbik, PhD.
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: manažment motora, sériová diagnostika, oscilloscope, engine management, serial diagnostics, paralelná diagnostika, sensors, paralel diagnostics, osciloskop, snímače
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Daniel Thomka
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)