19. 9. 2019  6:53 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

THOMKA, D. -- CHRÍBIK, A. Návrh metodiky overenia systémov spaľovacieho motora na výstupnej kontrole. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh metodiky overenia systémov spaľovacieho motora na výstupnej kontrole
Anglický názov: Verification methods design for combustion engine systems at final inspection
Český názov:
Autor: Ing. Daniel Thomka
Ing. Andrej Chríbik, PhD.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: manažment motora, sériová diagnostika, oscilloscope, engine management, serial diagnostics, paralelná diagnostika, sensors, paralel diagnostics, osciloskop, snímače
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Daniel Thomka
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)