21. 9. 2019  19:17 Matúš
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ABRHAN, F. -- CHRÍBIK, A. Program na výpočet vlastností syntéznych plynov určených na pohon spaľovacieho motora. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Program na výpočet vlastností syntéznych plynov určených na pohon spaľovacieho motora
Anglický název: Software for synthesis gases properties calculation of internal combustion engine
Český název:
Autor: Bc. Filip Abrhan
Ing. Andrej Chríbik, PhD.
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: general waste, komunálny odpad, biomass, biomasa, syntézny plyn, syngas, programovanie, calculation software
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Filip Abrhan
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)