18. 10. 2019  6:31 Lukáš
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ABRHAN, F. -- CHRÍBIK, A. Program na výpočet vlastností syntéznych plynov určených na pohon spaľovacieho motora. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Program na výpočet vlastností syntéznych plynov určených na pohon spaľovacieho motora
Anglický názov: Software for synthesis gases properties calculation of internal combustion engine
Český názov:
Autor: Bc. Filip Abrhan
Ing. Andrej Chríbik, PhD.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: general waste, komunálny odpad, biomass, biomasa, syntézny plyn, syngas, programovanie, calculation software
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Filip Abrhan
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)