14. 10. 2019  2:41 Boris
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAVORSKÝ, R. -- POLÓNI, M. Spaľovací motor s pohonom na pyrolýzne plyny. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Spaľovací motor s pohonom na pyrolýzne plyny
Anglický název: Pyrolysis gas powered internal combustion engine
Český název:
Autor: Bc. Richard Javorský
prof. Ing. Marián Polóni, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: pyrolýzny plyn, spaľovací motor, internal combustion engine, plastic waste, environment, plastový odpad, životné prostredie, zemný plyn, pyrolysis gas, natural gas
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Richard Javorský
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)