22. 9. 2019  22:21 Móric
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HUSÁR, M. -- POLÓNI, M. Mechanické preplňovanie minimotora. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Mechanické preplňovanie minimotora
Anglický název: Mechanical supercharging of minimotor
Český název:
Autor: Ing. Michal Husár
prof. Ing. Marián Polóni, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: dúchadlo, blower, mechanické preplňovanie, mechanical force induction, motor Honda GX25, engine Honda GX25
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Husár
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)