19. 10. 2019  7:02 Kristián
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUSÁR, M. -- POLÓNI, M. Mechanické preplňovanie minimotora. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Mechanické preplňovanie minimotora
Anglický názov: Mechanical supercharging of minimotor
Český názov:
Autor: Ing. Michal Husár
prof. Ing. Marián Polóni, CSc.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dúchadlo, blower, mechanické preplňovanie, mechanical force induction, motor Honda GX25, engine Honda GX25
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Husár
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)