19. 10. 2019  7:32 Kristián
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LONDÁK, J. -- POLÓNI, M. Meranie vybraných fyzikálnych veličín spaľovacieho motora. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Meranie vybraných fyzikálnych veličín spaľovacieho motora
Anglický název: Measurement of selected physical quantities of combustion engine
Český název:
Autor: Ing. Jaroslav Londák
prof. Ing. Marián Polóni, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: pressure, tlak, zber dát, snímač, sensor, data acquisition, measurement network, teplota, merací reťazec, temperature
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Jaroslav Londák
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)