10. 12. 2019  17:35 Radúz
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHOVANČÁK, E. -- ŠIŠMIŠOVÁ, D. Návrh automatického riadenia natáčania klapiek zadného krídla pretekárskeho monopostu SGT-FE18. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh automatického riadenia natáčania klapiek zadného krídla pretekárskeho monopostu SGT-FE18
Anglický název: Design of automatic steering control of rear wing flaps SGT-FE18
Český název:
Autor: Bc. Erik Chovančák
Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: CAN bus, DPS schéma, monopost, pneumatický systém, microcontroller, CAN zbernica, PCB scheme, pneumatic system, mikrokontrolér
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Erik Chovančák
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)