22. 11. 2019  15:39 Cecília
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHOVANČÁK, E. -- ŠIŠMIŠOVÁ, D. Návrh automatického riadenia natáčania klapiek zadného krídla pretekárskeho monopostu SGT-FE18. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Návrh automatického riadenia natáčania klapiek zadného krídla pretekárskeho monopostu SGT-FE18
Anglický názov: Design of automatic steering control of rear wing flaps SGT-FE18
Český názov:
Autor: Bc. Erik Chovančák
Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: CAN bus, DPS schéma, monopost, pneumatický systém, microcontroller, CAN zbernica, PCB scheme, pneumatic system, mikrokontrolér
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Erik Chovančák
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)