14. 12. 2019  10:53 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MASARYK, M. -- ONDREJKOVIČ, K. Ovládanie Fresnelových slnečných kolektorov mikropočítačom Arduino. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Ovládanie Fresnelových slnečných kolektorov mikropočítačom Arduino
Anglický název: Fresnel solar collector control by Arduino microcontroller
Český název:
Autor: Bc. Michal Masaryk
Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Arduino, ovládanie, automatizácia, Fresnel collector, automation, control, Fresnelove kolektory
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Masaryk
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)