18. 1. 2020  1:43 Bohdana
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MASARYK, M. -- ONDREJKOVIČ, K. Ovládanie Fresnelových slnečných kolektorov mikropočítačom Arduino. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Ovládanie Fresnelových slnečných kolektorov mikropočítačom Arduino
Anglický názov: Fresnel solar collector control by Arduino microcontroller
Český názov:
Autor: Bc. Michal Masaryk
Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Arduino, ovládanie, automatizácia, Fresnel collector, automation, control, Fresnelove kolektory
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Masaryk
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)