14. 10. 2019  3:07 Boris
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KNOTEK, D. -- BOŠANSKÝ, M. Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh podvozku. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh podvozku
Anglický název: Conceptual design of a self-loading wagon for round bale straw- design of chassis unit
Český název:
Autor: Bc. Dominik Knotek
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: balíky slamy, straw bales, podvozok, samozberný voz na balíky slamy, chassis, self-propelled straw baler
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dominik Knotek
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)