16. 10. 2019  14:44 Vladimíra
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KNOTEK, D. -- BOŠANSKÝ, M. Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh podvozku. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh podvozku
Anglický názov: Conceptual design of a self-loading wagon for round bale straw- design of chassis unit
Český názov:
Autor: Bc. Dominik Knotek
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: balíky slamy, straw bales, podvozok, samozberný voz na balíky slamy, chassis, self-propelled straw baler
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dominik Knotek
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)