18. 10. 2019  2:01 Lukáš
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠROBA, D. -- VACHÁLEK, J. Návrh robotizovaného pracoviska montáže primárnej optiky svetlometu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh robotizovaného pracoviska montáže primárnej optiky svetlometu
Anglický název: Design of robotized workplace of primary headlamp optics assembly
Český název:
Autor: Ing. Dávid Šroba
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Stäubli, Robotics, Automatizácia, Process Simulate, Machine vision, Strojové videnie, Automation, Robotika
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Dávid Šroba
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)