15. 10. 2019  13:26 Terézia
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠROBA, D. -- VACHÁLEK, J. Návrh robotizovaného pracoviska montáže primárnej optiky svetlometu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh robotizovaného pracoviska montáže primárnej optiky svetlometu
Anglický názov: Design of robotized workplace of primary headlamp optics assembly
Český názov:
Autor: Ing. Dávid Šroba
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Stäubli, Robotics, Automatizácia, Process Simulate, Machine vision, Strojové videnie, Automation, Robotika
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dávid Šroba
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)