21. 10. 2019  17:41 Uršuľa
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RÝS, A. -- CHRÍBIK, A. Optimalizácia výkonových parametrov spaľovacieho motora určeného na súťažné účely. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Optimalizácia výkonových parametrov spaľovacieho motora určeného na súťažné účely
Anglický název: Performance parameters optimization of internal combustion engine for competitive purposes
Český název:
Autor: Ing. Andrej Rýs
Ing. Andrej Chríbik, PhD.
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: simulácia motora, Ricardo Wave, ladenie, simulation of engine, tuning, torque, točivý moment, power, výkon
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Rýs
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)