29. 9. 2020  4:15 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RÝS, A. -- CHRÍBIK, A. Optimalizácia výkonových parametrov spaľovacieho motora určeného na súťažné účely. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Optimalizácia výkonových parametrov spaľovacieho motora určeného na súťažné účely
Anglický názov:
Performance parameters optimization of internal combustion engine for competitive purposes
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: simulácia motora, Ricardo Wave, ladenie, simulation of engine, tuning, torque, točivý moment, power, výkon
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)