22. 10. 2019  19:06 Sergej
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MOKRÝ, P. -- HARAKAĽOVÁ, J. Núdzové brzdenie automobilu s ABS na nerovnej vozovke. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Núdzové brzdenie automobilu s ABS na nerovnej vozovke
Anglický název: Emergency braking of a car with ABS on an uneven road
Český název:
Autor: Bc. Peter Mokrý
Ing. Jana Harakaľová, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: brake pressure, slip, braking torgue, brzdný tlak, brzdný moment, sklz, obvodové zrýchlenie, ABS, peripheral acceleration
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Mokrý
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)