21. 9. 2019  2:26 Matúš
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOKRÝ, P. -- HARAKAĽOVÁ, J. Núdzové brzdenie automobilu s ABS na nerovnej vozovke. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Núdzové brzdenie automobilu s ABS na nerovnej vozovke
Anglický názov: Emergency braking of a car with ABS on an uneven road
Český názov:
Autor: Bc. Peter Mokrý
Ing. Jana Harakaľová, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: brake pressure, slip, braking torgue, brzdný tlak, brzdný moment, sklz, obvodové zrýchlenie, ABS, peripheral acceleration
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Mokrý
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)