17. 10. 2019  6:00 Hedviga
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOPAČKA, P. -- GÁBRIŠOVÁ, Z. Charakteristika a aplikácie keramických kompozitných materiálov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Charakteristika a aplikácie keramických kompozitných materiálov
Anglický název: Characteristics and applications of ceramic composite materials
Český název:
Autor: Bc. Pavol Kopačka
Ing. Zuzana Gábrišová, PhD.
Pracoviště: Ústav technológií a materiálov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: karbid kremíka, increasing toughness, ceramic material, composite, aluminia, keramický materiál, tvarovanie práškov, oxid hlinitý, silicon carbide, zvyšovanie húževnatosti, forming of powders, kompozit
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Pavol Kopačka
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)