21. 9. 2019  8:44 Matúš
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOPAČKA, P. -- GÁBRIŠOVÁ, Z. Charakteristika a aplikácie keramických kompozitných materiálov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Charakteristika a aplikácie keramických kompozitných materiálov
Anglický názov: Characteristics and applications of ceramic composite materials
Český názov:
Autor: Bc. Pavol Kopačka
Ing. Zuzana Gábrišová, PhD.
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: karbid kremíka, increasing toughness, ceramic material, composite, aluminia, keramický materiál, tvarovanie práškov, oxid hlinitý, silicon carbide, zvyšovanie húževnatosti, forming of powders, kompozit
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Pavol Kopačka
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)