24. 10. 2019  6:22 Kvetoslava
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LETKO, J. -- MAZURKIEVIČ, I. Analýza koncepcie kinematiky pracovného zariadenia multifunkčného mobilného pracovného stroja. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Analýza koncepcie kinematiky pracovného zariadenia multifunkčného mobilného pracovného stroja
Anglický název: Analysis of kinematics concept of multifunctional mobile machine working equipment
Český název:
Autor: Bc. Jakub Letko
doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: digging, mechanism, rýpadlo, boom, mechanizmus, kinematika, excavator, kinematics, rýpanie, superstructure, nadstavba, výložník
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Jakub Letko
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)