19. 9. 2019  23:21 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LETKO, J. -- MAZURKIEVIČ, I. Analýza koncepcie kinematiky pracovného zariadenia multifunkčného mobilného pracovného stroja. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza koncepcie kinematiky pracovného zariadenia multifunkčného mobilného pracovného stroja
Anglický názov: Analysis of kinematics concept of multifunctional mobile machine working equipment
Český názov:
Autor: Bc. Jakub Letko
doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: digging, mechanism, rýpadlo, boom, mechanizmus, kinematika, excavator, kinematics, rýpanie, superstructure, nadstavba, výložník
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jakub Letko
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)