Aug 17, 2019   4:37 p.m. Milica
Academic information system

Faculty of Mechanical Engineering - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

STOJANOV, I. -- ŠIŠMIŠOVÁ, D. Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska na bodové zváranie s využitím projekčného softvéru Siemens Tecnomatix Process Simulate. Bachelor thesis. 2019.

Original name: Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska na bodové zváranie s využitím projekčného softvéru Siemens Tecnomatix Process Simulate
English name: Conceptual design of robotized workstation for spot welding using Siemens Tecnomatix Process Simulate
Czech name:
Written by (author): Bc. Ivan Stojanov
Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Bachelor thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: Slovak
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: Cyclic Event Evaluator (CEE), Siemens Tecnomatix Process Simulate, off-line programovanie robotov (OLP), cyklický vyhodnocovač udalostí (CEE), udalosťami riadenej simulácie, virtual commissioning, virtuálne sprevádzkovanie, robot off-line programming (OLP), event-base simulation
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Bc. Ivan Stojanov
Last change: 08. 06. 2019, 22:23 (Data import from library)