17. 10. 2019  15:01 Hedviga
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PROVAZNÍK, D. -- SCHREK, A. Technologické vlastnosti kombinovaných polotovarov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Technologické vlastnosti kombinovaných polotovarov
Anglický název: Technological properties of tailor welded blanks
Český název:
Autor: Ing. Dominik Provazník
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
Pracoviště: Ústav technológií a materiálov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hlbokoťažnosť, kombinovaný polotovar, technologické skúšky, mechanical tests, deep-draw, mechanické skúšky, technological tests, tailor welded blanks
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Dominik Provazník
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)