22. 9. 2019  6:12 Móric
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PROVAZNÍK, D. -- SCHREK, A. Technologické vlastnosti kombinovaných polotovarov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Technologické vlastnosti kombinovaných polotovarov
Anglický názov: Technological properties of tailor welded blanks
Český názov:
Autor: Ing. Dominik Provazník
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hlbokoťažnosť, kombinovaný polotovar, technologické skúšky, mechanical tests, deep-draw, mechanické skúšky, technological tests, tailor welded blanks
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dominik Provazník
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)