17. 10. 2019  15:34 Hedviga
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HANKO, L. -- MAGDOLEN, Ľ. Návrh brzdového systému osobného automobilu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh brzdového systému osobného automobilu
Anglický název: Passenger car braking system design
Český název:
Autor: Bc. Lukáš Hanko
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: kotúčová brzda, brzdový systém, legislatívne požiadavky, čas brzdenia, brzdná dráha, brake system, disc brake, legislative requirements, braking time, braking distance
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Lukáš Hanko
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)