18. 10. 2019  12:53 Lukáš
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HANKO, L. -- MAGDOLEN, Ľ. Návrh brzdového systému osobného automobilu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Návrh brzdového systému osobného automobilu
Anglický názov: Passenger car braking system design
Český názov:
Autor: Bc. Lukáš Hanko
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kotúčová brzda, brzdový systém, legislatívne požiadavky, čas brzdenia, brzdná dráha, brake system, disc brake, legislative requirements, braking time, braking distance
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lukáš Hanko
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)