23. 9. 2019  7:19 Zdenka
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LORINC, J. -- CHMELKO, V. Možnosti využitia termovízie pre detekciu korózneho napadnutia oceľových nádrží. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Možnosti využitia termovízie pre detekciu korózneho napadnutia oceľových nádrží
Anglický názov: Possibilities of using thermovision for detection of corrosion attack of the steel tanks
Český názov:
Autor: Ing. Ján Lorinc
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: korózia, thermovision, Termovízia, steel tanks, corrosion, Oceľové nádrže
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ján Lorinc
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)