16. 9. 2019  11:10 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BACHOREC, P. -- CHMELKO, V. Návrh crash boxu pre monopost formula student. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Návrh crash boxu pre monopost formula student
Anglický názov: Design of crash box for formula student monopost
Český názov:
Autor: Bc. Peter Bachorec
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: gravitational test, formula FSAE, crash box, penový hliník, test pomocou tiaže, aluminium foam
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Bachorec
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)