23. 9. 2019  13:45 Zdenka
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NEZVAL, M. -- ŠIŠMIŠOVÁ, D. Implementácia automatizačných prvkov do rozvodnej siete budovy. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Implementácia automatizačných prvkov do rozvodnej siete budovy
Anglický názov: Implementation of automation elements into the building grid
Český názov:
Autor: Ing. Martin Nezval
Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: rozvodná sieť, E-plan, smart building, centrálny batériový systém, E-Plan, innovation, central battery system, inovacie, inteligentné budovy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Nezval
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)