22. 9. 2019  5:36 Móric
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SLATINA, D. -- GAŠPARÍK, M. Model autonómnej železnice riadený PLC automatom. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Model autonómnej železnice riadený PLC automatom
Anglický názov: Autonomous railway model controlled by PLC
Český názov:
Autor: Bc. Dominik Slatina
Ing. Marek Gašparík, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: železničná trať, Logo, model, railway, panel, PLC
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dominik Slatina
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)