29. 9. 2020  3:29 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PATEL, V B. -- ÚRADNÍČEK, J. Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Natural Shape of Mode, eigenvalue analysis, brake squeal, , Natural Shape of Mode, dynamic instability, FEM Analysis
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Vatsal Bipinchandra Patel
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)