17. 9. 2019  4:48 Olympia
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAKEŠ, P. -- ONDRUŠKA, J. Meranie technologických parametrov a dopadu na kvalitu brikiet závitovkového briketovacieho lisu ZBL-2010. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Meranie technologických parametrov a dopadu na kvalitu brikiet závitovkového briketovacieho lisu ZBL-2010
Anglický název: Measurement of technological parameters and impact on the quality of briquettes ZBL-2010 briquetting press
Český název:
Autor: Ing. Patrik Makeš
Ing. Juraj Ondruška, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: briquetting press, pressing, biomass, biomasa, závitovkový briketovací lis, vlhkosť, moisture, briquette, briketa, lisovanie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Makeš
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)