20. 10. 2020  6:12 Vendelín
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAKEŠ, P. -- ONDRUŠKA, J. Meranie technologických parametrov a dopadu na kvalitu brikiet závitovkového briketovacieho lisu ZBL-2010. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Meranie technologických parametrov a dopadu na kvalitu brikiet závitovkového briketovacieho lisu ZBL-2010
Anglický název: Measurement of technological parameters and impact on the quality of briquettes ZBL-2010 briquetting press
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: briquetting press, pressing, biomass, biomasa, závitovkový briketovací lis, vlhkosť, moisture, briquette, briketa, lisovanie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)