23. 9. 2019  8:49 Zdenka
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAKEŠ, P. -- ONDRUŠKA, J. Meranie technologických parametrov a dopadu na kvalitu brikiet závitovkového briketovacieho lisu ZBL-2010. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Meranie technologických parametrov a dopadu na kvalitu brikiet závitovkového briketovacieho lisu ZBL-2010
Anglický názov: Measurement of technological parameters and impact on the quality of briquettes ZBL-2010 briquetting press
Český názov:
Autor: Ing. Patrik Makeš
Ing. Juraj Ondruška, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: briquetting press, pressing, biomass, biomasa, závitovkový briketovací lis, vlhkosť, moisture, briquette, briketa, lisovanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Makeš
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)