18. 10. 2019  0:41 Lukáš
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ALLIMUTHU, S. -- ČERVEŇAN, A. Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior
Český název:
Autor: Ing. Shyamsunder Allimuthu, B.Tech.
Ing. Andrej Červeňan, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Vibrodiagnostics, Industrial robot, Time profile, Frequency spectrum
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Shyamsunder Allimuthu, B.Tech.
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)