21. 10. 2019  4:57 Uršuľa
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ALLIMUTHU, S. -- ČERVEŇAN, A. Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior
Český názov:
Autor: Ing. Shyamsunder Allimuthu, B.Tech.
Ing. Andrej Červeňan, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Vibrodiagnostics, Industrial robot, Time profile, Frequency spectrum
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Shyamsunder Allimuthu, B.Tech.
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)