18. 9. 2019  0:37 Eugénia
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČIERNY, M. -- FEKETE, R. Návrh varáku pre destiláciu zákvasu z ovocných štiav. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh varáku pre destiláciu zákvasu z ovocných štiav
Anglický název: Design of boiling pot for distillation of fruit juices
Český název:
Autor: Ing. Matúš Čierny
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Pracoviště: Ústav procesného inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: ohrev miešanej nádoby, direct heating, differential distillation, heating the mixing vessel, vynútená konvekcia, Maillards reaction, pelety, diferenciálna destilácia, spaliny, Maillardova reakcia, varák, flue gas, pellets, furnace, pec, destilácia, boiling pot, distillation, vessel heating
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Čierny
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)