20. 10. 2019  10:30 Vendelín
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČIERNY, M. -- FEKETE, R. Návrh varáku pre destiláciu zákvasu z ovocných štiav. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh varáku pre destiláciu zákvasu z ovocných štiav
Anglický názov: Design of boiling pot for distillation of fruit juices
Český názov:
Autor: Ing. Matúš Čierny
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Pracovisko: Ústav procesného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ohrev miešanej nádoby, direct heating, differential distillation, heating the mixing vessel, vynútená konvekcia, Maillards reaction, pelety, diferenciálna destilácia, spaliny, Maillardova reakcia, varák, flue gas, pellets, furnace, pec, destilácia, boiling pot, distillation, vessel heating
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Čierny
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)