17. 10. 2019  4:45 Hedviga
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CSIZMADIA, D. -- HAVELKA, F. Modelovanie a simulácia vertikálnej dynamiky automobilu vybaveného semiaktívnym tlmičom. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Modelovanie a simulácia vertikálnej dynamiky automobilu vybaveného semiaktívnym tlmičom
Anglický názov: Modelling and simulation of vertical dynamics of vehicle equipped with magnetorheological damper
Český názov:
Autor: Ing. Dávid Csizmadia
Ing. Ferdinand Havelka, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: matematické modely autombiu, methods of linearizatin, mathematical models of vehicle, stochastické budenie, tlmiče, magnetorheological damper, linearizačné metódy, stochastic excitation, frequency response function, road excitation, používané typy magnetorheologických tlmičov, damper, amplitúdovo-frekvenčné charakteristiky, budenie od vozovky, using types of marnetorheological dampers, magnetorheologický tlmič
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dávid Csizmadia
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)