18. 9. 2019  0:41 Eugénia
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MOLNÁR, E. -- GUŽELA, Š. Kondenzátor pár hexánu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Kondenzátor pár hexánu
Anglický název: Hexane vapor condenser
Český název:
Autor: Ing. Endre Molnár
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Pracoviště: Ústav procesného inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: kondenzácia čistých pár, rúrkový výmenník tepla, heat transfer coefficient, condensation of pure vapor, pressure vessel, tlaková nádoba, shell and tube heat exchanger, súčiniteľ prestupu tepla
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Endre Molnár
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)