16. 10. 2019  21:25 Vladimíra
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOLNÁR, E. -- GUŽELA, Š. Kondenzátor pár hexánu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Kondenzátor pár hexánu
Anglický názov: Hexane vapor condenser
Český názov:
Autor: Ing. Endre Molnár
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Pracovisko: Ústav procesného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kondenzácia čistých pár, rúrkový výmenník tepla, heat transfer coefficient, condensation of pure vapor, pressure vessel, tlaková nádoba, shell and tube heat exchanger, súčiniteľ prestupu tepla
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Endre Molnár
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)