19. 9. 2019  12:57 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CEPKOVÁ, A. -- ŠOOŠ, Ľ. -- UVAČEK, M. Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 22--26. ISBN 978-80-227-4910-7.

Originálny názov: Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta
Anglický názov:
Autor: Mgr. Alena Cepková, PhD. (34%)
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (33%)
Mgr. Marián Uvaček, PhD. (33%)
Pracovisko: Ústav jazykov a športu
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava
Podnázov:
Od strany: 22
Do strany: 26
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Alena Cepková, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4910-7.

Originálny názov: Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Mgr. Alena Cepková, PhD. (50%)
Ing. Miroslav Horvát, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-227-4910-7
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)