19. 9. 2019  17:26 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SOUČKOVÁ, I. Inovácie a inteligentné aplikácie v údržbe. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 58--59.

Originální název: Inovácie a inteligentné aplikácie v údržbe
Anglický název:
Autor: PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Strojárstvo - Strojírenství
Číslo svazku (ročník): 23
Od strany: 58
Do strany: 59
Počet stran: 2
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: intelligent maintenance, inteligentná údržba
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Poslední změna: 15.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Strojárstvo - Strojírenství. 2019.

Originální název: Strojárstvo - Strojírenství
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)