19. 10. 2019  11:42 Kristián
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SOUČKOVÁ, I. Inovácie a inteligentné aplikácie v údržbe. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 58--59.

Originálny názov: Inovácie a inteligentné aplikácie v údržbe
Anglický názov:
Autor: PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Strojárstvo - Strojírenství
Číslo zväzku (ročník): 23
Od strany: 58
Do strany: 59
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: intelligent maintenance, inteligentná údržba
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Strojárstvo - Strojírenství. 2019.

Originálny názov: Strojárstvo - Strojírenství
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)